اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ختم دادرسی پرونده موسوم به فرش، گلیم وگبه کرمانشاهان

درخواست حذف اطلاعات

سومین و آخرین روز محاکمه ی پرونده، در حالی برگزار شد که دو جلسه قبلی دادگاه با قرائت کیفر خواست و تشریح آن توسط دادستان، ارائه نظر کارشناسان حاضر در جلسه، استماع بیانات وکلای مدافع شکات و متهمین سپری شده بود. این روند دو روزه دادرسی، شکات مالباخته و دنبال کنندگان پرونده را در انتظار مواجهه دادگاه با متهم ردیف اول و اظهارات و دفاعیات او قرار داده بود که شروع سومین جلسه دادگاه در ساعت ٨/٤٥ صبح روز چهارشنبه ٩٦/١١/٢٥ به این انتظار پایان داد.