اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

زنان نقش مهمی در امنیت و صلح "افغانستان" دارند

درخواست حذف اطلاعات

عبدالله گفت: بانوان مهم ترین نقش آفرینان در جامعه هستند و آنان هم گام با مردان در زمینه های آزادی بیان، امور اجتماعی، اقتصاد، تجارت، امنیت، صلح و دستاوردهای دیگر امروزی افغانستان سهم فعال داشته اند.